Ordning och reda

Genom att eftersträva perfektion i allt som jag åtar mig finns det inga rimliga gränser. Det är kanske omöjligt trots allt. För så lever jag ju för jämnan numera. Resultatet blir ett oändligt lidande. Det har jag fått erfara. Ändå fortsätter en del märkliga beteenden att upprepas. Men jag har ökat min medvetenhet om detta och det är nog en bra bit på vägen. 

Kommentera här: