Highlights

Kände mig så trött imorse att konditionspasset uteblev. Det är sällan som jag avstår eftersom målet förblir detsamma. Varenda dag innebär en ny möjlighet. Att nå den målbild som jag hela tiden strävar efter. Av ren besatthet. Det är ingen mer än jag själv som ens skulle märka något, längre. Jag får ingen medalj. Jag förväntar mig inte det heller. Vi är alla mitt uppe i något som kräver vår fulla uppmärksamhet.

Nothing is ordinary

Ibland är det intressant att stanna upp för ett kort ögonblick och studera vissa mönster. Exempelvis när man hamnar i en lång bilkö på motorvägen. Det är kanske rusningstrafik men inte alltid. Inga olyckor eller vägarbeten existerar på sträckan. Köbildningen i sig uppstår slumpvist och utan en logisk förklaring. Men även om bilister är stressade finns det ändå ett försiktighetsmått i hur vi kör. Blir vi osäkra bromsar de flesta en gång för mycket och på så vis uppstår en kedjereaktion.

Nu är jag stressad

Snart är denna dagen slut och så även semestern. Stressen omger mig direkt då jag börjar med ett kvällspass och jobbar kommande helg. På min 30 årsdag jobbar jag också kväll. Kunde jag åtminstone inte fått jobba dagtid så att jag får fira med min familj?