Nothing is ordinary

Ibland är det intressant att stanna upp för ett kort ögonblick och studera vissa mönster. Exempelvis när man hamnar i en lång bilkö på motorvägen. Det är kanske rusningstrafik men inte alltid. Inga olyckor eller vägarbeten existerar på sträckan. Köbildningen i sig uppstår slumpvist och utan en logisk förklaring. Men även om bilister är stressade finns det ändå ett försiktighetsmått i hur vi kör. Blir vi osäkra bromsar de flesta en gång för mycket och på så vis uppstår en kedjereaktion.

Kommentera här: