The inevitable

I slutändan av allt står man oftast helt ensam mot verkligheten. Tur att man redan har vant sig vid den tanken. 

Kommentera här: