When all is forgiven and forgotten

Jag är en dålig människa. Jag vet det. Allt jag försöker åstadkomma såväl privat som yrkesmässigt tycks skapa en debatt. 

Kommentera här: