Even if the sun is shining

Det är ingen bra dag. Jag medger det. Allt utåt är bara ett skådespel för gallerian för att hålla god min. Inåt sett står det annorlunda till och tiden räcker inte till. Och när den väl gör det är jag helt utslagen och handlingsförlamad. Då ligger jag och känner stark rädsla för de tidigare misslyckade försöken att få hjälp. 

Kommentera här: