Vilsen i verkligheten

Det är möjligt att jag ler för ett kort ögonblick. Kanske finns det en logisk förklaring. Kanske är det ett skådespel, i synnerhet för att skydda andra och inte sprida dålig stämning. Men ibland spelar jag dåligt och då avslöjas den verkliga sinnesstämning som råder. 

Kommentera här: