Meant to be

Jag tänker att kanske var det ämnat att bli såhär. Förr eller senare. Det är bara synd att stå ensam i så mycket. 

Kommentera här: