Autopilot

Det är som A och O. Finns det ingen hållbar struktur så finns det inget som vägleder mig framåt. Det finns inget tydligt mål att sträva efter och då blir det illa. Därför är det så orättvist ibland.