No doubt

Jag tänkte på det ironiska i sammanhanget att tanka bilen utan minsta lilla tvivel. Annars får man motorstopp, naturligtvis. Bränslet är slut liksom. Men beträffande mig själv gäller ju samma grundprinciper. Utan bränsle ingen framgång. 

Kommentera här: