Mycket förändringar

Jag har blivit föremål för många spända lägen. Men jag känner att så må fallet vara. Vi är alla väldigt olika. Våra tolkningar är aldrig helt identiska med varandras. Och just i det avseendet är jag väldigt annorlunda från många runtomkring mig. 

Kommentera här: